Digitalt Produktkatalog på skinner


Udviklingen af “Digitalt Produktkatalog” er med afholdelsen af workshop 1 for producenter nu for alvor skudt i gang. Workshoppen inddrager byggematerialeproducenterne i udviklingsforløbet, ligesom arkitekter og ingeniører blev det i slutningen af juni. Dermed er første del af det parallelle workshop forløb afsluttet, og de input og debatter vi har indsamlet, er ved at blive bearbejdet til brug for næste del af forløbet.

Workshop 1 for producenter
Danske byggematerialeproducenter til workshop hos Teknologisk Institut

Med afslutningen på de første to parallelle workshops, fristes man til at gøre status.

Som ingeniør er det min bet at repræsentere de tekniske aspekter af en løsning på et givet problem. Mit fag er traditionelt forbundet med modtagelsen af en række krav, som herefter, så vidt muligt, skal overholdes i den løsning der udarbejdes. Disse krav er ofte formuleret af eksperter, dels indenfor det forretningsområde løsningen henvender sig til, dels indenfor den videnskab løsningen arbejder udfra – er der tale om et softwaresystem til regnskab og bogholderi, vil der sandsynligvis være tale om en revisor og en programmør.

Men når forretningsområdet er byggeri og videnskaben IT (eller IKT som byggebranchen selv kalder det), lader det til at være svært at finde eksperter, der entydigt kan vise vejen for et digitalt produktkatalog, måske fordi byggeri og IT endnu ikke er to størrelser der har fundet sig tilrette med hinanden, på samme måde som i så mange andre brancher.

Derfor har vi i 3dbyggeri danmark udråbt os til selvbestaltede eksperter og kastet os over projektet. Dog besluttede vi at supplere processen, ved at samle nogle af systemets kommende brugere og spørge dem hvordan de kunne forestille sig, det skulle se ud og fungere. Det er nu, i samarbejde med Teknologisk Institut, foreløbigt mundet ud i to workshops, en med rådgivere og en med byggematerialeproducenter.

Og jeg skal være den første til at indrømme, at denne lidt utraditionelle tilgangsvinkel, foreløbigt har været hele indsatsen værd. De mange input og meninger er naturligvis en anelse overvældende. Hvordan skal vi dog kunne leve op til alle disse forventninger og krav, fra hver sin side? Men når det er sagt, så skal det tilføjes, at de mange forskelligartede syn på sagen, ikke alene har givet os et indtryk af hvilke krav vi skal leve op til, og efter hvilken prioritet. De har også givet os et klarere indtryk af hvor branchen står i dag, og hvilken indsats det kræver at få parterne til at forstå hinanden og formidle den viden, det kræver for succesfuld anvendelse af IT-baserede systemer.

Kommunikation
Workshopsne bygger bro over kommunikationsbarrieren mellem producenter og rådgivere

Den kommende periode bliver en spændende og udfordrende en af slagsen, som giver mig mulighed for at arbejde med de input vi har fået, og prøve at danne nogle konkrete eksempler på systemets udformning og funktionalitet. En udfordring jeg ser frem til at tage op, så vi langt om længe kan bringe den digitale tidsalder til byggebranchen!

Baggrund

Fredag d. 17. august – for nu en uge siden – blev 1. workshop for producenter, vedrørende “Digitalt Produktkatalog”, afholdt hos Teknologisk Institut i Taastrup. Forløbet, som varede godt en halv dag, var fyldt med gode input og spændende debat deltagerne imellem. Arrangørerne, Teknologisk Institut og 3dbyggeri danmark, betegner selv workshoppen som en succes. De mange vigtige informationer, der blev indsamlet på workshoppen, vil blive formidlet i et referat, som i uge 36 vil blive offentliggjort på produktkatalogets hjemmeside.

Information and Links

Join the fray by commenting, tracking what others have to say, or linking to it from your blog.


Other Posts
Digitale byggematerialer: en umulig udfordring?
Æbler alle vegne

Om forfatteren

Photograph of author Jeppe

Jeppe Liisberg, IT-ingeniør

Partner i 3dbyggeri danmark og arbejder til dagligt med web-udvikling og dataintegration. Har stor interesse for IT generelt, og især open-source miljøet.

Fokus er bedst mulig anvendelse af IT i byggebranchen, med en pragmatisk indgangsvinkel. Hvordan udnytter vi bedst muligt den viden og de værktøjer som er til rådighed nu, og hvordan påvirker vi processen til enkelt at skabe nye muligheder.


Write a Comment

Take a moment to comment and tell us what you think. Some basic HTML is allowed for formatting.

Reader Comments

Be the first to leave a comment!