Er internationaliseringen over os?


Konkurrencestyrelsen vurderer, at en øget internationalisering, og dermed en øget konkurrence, kan bringe udenlandske byggematerialer, entreprenører og arbejdskraft til landet, og dermed skabe mulighed for besparelser på ca. 15 mia. årligt for de danske bygherrer.

Ideen til dette indlæg opstod da vi deltog i Bygherreforeningens årskonference: “Internationaliseringen af dansk byggeri“.

“Internationaliseringen er over os!” – løb budskabet, men er det nu også helt rigtigt?

Udfordringen

Der er en række udfordringer der skal overvindes, før en internationalisering af byggeriet slår rigtigt igennem. En af de største barrierer er de nationale standarder og regler, som præger byggesektoren i hele EU. Udenlandske entreprenører byder ikke på opgaver i Danmark, fordi de ikke forstår AB92 eller ABT93, påstår kritikerne. De nationale standarder fungerer som en slags “toldmur”, som beskytter de danske entreprenører og producenter. Det har sendt priserne i vejret. Der er behov for at åbne for disse “toldmure”.

Samtidig kritiseres branchen for at begå for mange fejl og være for ineffektiv. Derfor tager Erhvervs- og Byggestyrelsen en række initiativer til at fremme effektiviteten og mindske antallet af fejl i byggeriet, senest med indførelsen af “Det Digitale Byggeri”. Men indførelsen af Det Digitale Byggeri er også indførelsen af et nyt nationalt regelsæt, som måske er medvirkende til yderligere barrierer for internationaliseringen.

Rationalisering og effektivisering af branchen gennem nye nationale standarder er altså et tveægget sværd. De nationale standarder risikerer at holde udenlandske virksomheder fra at gå ind på det danske marked, og det giver selvsagt ringere konkurrence. Vil man både rationalisere og internationalisere, er det måske på tide at harmonisere reguleringen af byggesektoren indenfor EU.

Et nyt paradigme

På internationalt plan sker der ikke noget på den politiske scene. I EU er der endnu ingen, der taler harmonisering af byggesektoren. Så ud over at prøve at råbe politikerne op, hvad kan vi gøre for at opnå en effektiv branche med international konkurrence?

Der er behov for et paradigmeskifte i den danske byggebranche, hvis vi skal overvinde disse barrierer og samtidig overleve den stigende internationalisering, som vil komme.

  • Bygherren skal blive en bedre køber – “den bevidste forbruger” er ikke et begreb der begrænser sig til hr og fru Jensen ved køledisken i et supermarked. Modenhed og teknologi skal blive en større del af bygherrens værktøjskasse.
  • Rådgiverne skal tage teknologien til sig og bruge de effektiviserede arbejdsgange til at forbedre grundlaget for eksport af dansk arkitektur.
  • Entreprenørene skal lære at håndtere den udenlandske arbejdskraft og udnytte potentialerne ved dette.
  • Producenterne skal blive mere moderne, og forstå, at fremtidens produkt findes både digitalt og fysisk – de fysiske produkter kan ikke længere stå alene.

Ovenstående er naturligvis et oplæg til diskussion. Der er lagt op til at uddybe rollernes opgaver, men det står overordnet klart, at byggebranchen skal ind i en udviklingsfase, hvor nogle af de tunge sten skal vendes. Støvet skal sparkes af de gamle måder at anskue verden på, hvis vi skal være klar, når internationaliseringen kommer over os.

Information and Links

Join the fray by commenting, tracking what others have to say, or linking to it from your blog.


Other Posts
Kom ud med viden…og få viden igen.
Kan krav blive til fordele?

Om forfatteren

Photograph of author Jeppe

Jeppe Liisberg, IT-ingeniør

Partner i 3dbyggeri danmark og arbejder til dagligt med web-udvikling og dataintegration. Har stor interesse for IT generelt, og især open-source miljøet.

Fokus er bedst mulig anvendelse af IT i byggebranchen, med en pragmatisk indgangsvinkel. Hvordan udnytter vi bedst muligt den viden og de værktøjer som er til rådighed nu, og hvordan påvirker vi processen til enkelt at skabe nye muligheder.


Write a Comment

Take a moment to comment and tell us what you think. Some basic HTML is allowed for formatting.

Reader Comments

Be the first to leave a comment!