Velkommen til Byggeri 2.0


Super smart og fancy. Vi har lavet os en coorporate blog for 3dbyggeri danmark, som skal sætte fokus på digitaliseringen af byggeriet herhjemme og i udlandet.

Ideen er opstået som et ønske om at skabe debat med en pragmatisk tilgang, funderet i situationen nu og her. Vi vil, med andre ord, diskutere konkrete problemstillinger og praktiske erfaringer med digitale processer i byggeriet.

Vi har sammen stiftet firmaet 3dbyggeri danmark og nu altså også denne blog. Vi har forskellig baggrund og forskellige tilgangsvinkler til byggebranchen og den digitale verden. Vores fælles profil giver et bredt og velfunderet grundlag for at tage del i debatten, både omkring de kreative og de praktiske dele af byggeriets nye, digitaliserede tidsalder: Byggeriets version 2.0.

Ønsket med digitaliseringen er at mindske antallet af fejl og at effektivisere en branche, som er plaget af problemer omkring logistik og kommunikation. Meget af tiden på byggepladsen går i dag med at vente på andre, eller med at udbedre fejl. Håbet er at der med en succesfuldt digitaliseret proces, kan blive tale om besparelser på helt op til 20 %, ja måske endnu mere.

Visionen er at der med digitaliseringen, bliver frigjort ressourcer til at fokusere på nogle af de ting som Danmark skal overleve på i fremtiden, nemlig knowhow, kvalitet og godt, dansk design.

Med denne blog håber vi at kunne bidrage med input, inspiration, provokation og liv til debatten. Vi ser frem til at modtage dine nysgerrige blikke og dine ivrige kommentarer!

Velkommen til.

Information and Links

Join the fray by commenting, tracking what others have to say, or linking to it from your blog.


Other Posts
Vellykket reception for 3dbyggeri danmark

Om forfatteren

Photograph of author Jeppe

Jeppe Liisberg, IT-ingeniør

Partner i 3dbyggeri danmark og arbejder til dagligt med web-udvikling og dataintegration. Har stor interesse for IT generelt, og især open-source miljøet.

Fokus er bedst mulig anvendelse af IT i byggebranchen, med en pragmatisk indgangsvinkel. Hvordan udnytter vi bedst muligt den viden og de værktøjer som er til rådighed nu, og hvordan påvirker vi processen til enkelt at skabe nye muligheder.


Write a Comment

Take a moment to comment and tell us what you think. Some basic HTML is allowed for formatting.

Reader Comments

Be the first to leave a comment!